DEVAMELODICA [DOT] COM

tongkrongannya remaja gaul

Random Post
Daftar jenis mobil dibawah 1500CC yang boleh memakai Premium

Daftar jenis mobil dibawah 1500CC yang boleh memakai Premium

Daftar jenis mobil dibawah 1500CC yang boleh memakai Premium Postingan kali ini adalah membahas tentang daftar lengkap mobil dibawah 1500CC yang boleh memakai premium. Seperti […]

Selengkapnya »

Curanmor Samidi, KISAH IWAK AYAM

Curanmor Samidi, KISAH IWAK AYAM

KISAH IWAK AYAM

Ana wong jenengane marsono,na marsono kuwe duwe hobby hobbyne angger madang kue nek ora nang warung makan kuwe ra gelem,na kie kie,warung makane milih warung makan sing adol ayam,naaaa satu hari kang,marsono kuwe tekan maring rumah makan padang sebanrnya, sing sebenarnya ora nana kae wininane lo,,,,temenan teka maring ngana pesen iwak ayam,,,yo jajal tiliki kaya ngapa marsono sikng arep pesen iwak ayam

Pelayan : Eee!!!! nyong kie playan kie, playan nang umah makan padang sebenanrnya, kie rika genah genahan wae arep mangan nang kene apa arep ngedolna sepatu!!!!

Marsono :Ya arep mangan ya, arep tuku ya, la kon malah ndarani arep ngedolna sepatu kie nang kana rika sik mikir keprewe ya!!!

Pelaya n:rika kie sing mangkat ora rasa apa prewe, kuwe sepatune jebol mangah2 kaya baya, kie masalae ngger wes mangan nang kene kuwe wonge perlente kabeh kang,wong kere kuwe ora oleh mangan nang kene,wong kere mangan nang kene berat.!!!!

Marsono :Ooo rika ngenyek nyong rika,

Pelayan :Yo ra ngenyek nyatane bae sepatune koyo baya kencoten kaya kuwe,bali wae rana bali!!!

Marsono : Dene rika arep ngladeni wong tuku apa arep nantang gelut,genah genahan bae rika!!!,jaja sakarepe dewe sik ngomong njajal,kie!! Duwete nyong sakgepok ae njaluk pira rika jane lah jan,ngenyek temen,anane panganan nang kene apa tokna kabeh , tak tuku nang nyong kabeh we teyeng, malah ngenyek sepatu bodol kaya kie si maksude apa rika.

Pelayan : Dadi rika duwe duit kie?

Marsono : Jaluk pirang gepok!!!!! Haaaaa,kae mbok ora ngandel tiliki buri umahe nyong,tukul sing jenenge duit nang mburi umahe nyong,,wes pesen iwak ayam nyong siki!!!!!

Pelayan :Haha rika arep mangan iwak ayam? Haha yawes,,rika kie lagi kepengen mangan brutu ayame,apa ndas ayame apa wulu ayame,,

Marsono :Aja ngenyek!!!! Aja ngenyek!!!!! Nyong pesen ayam seglundung lah,pokoe ndas gutul brutu tokna kabeh bae

Pelayan :Oo ayam panggang???

Marsono : Alah mbuh arep dipanggang apa disangan ngene toknan kabeh!!1 nek bisa ayam babon,dadi mengko nang njero ana bonuse ndogggg..
……………………………..
Pelayan :Kieee ayame wes teko,,,ki gari emplok,,,mbayar ,,mengko arep tinggal bali ,,kampleng mengko kowe

Marsono : Wes bruk brukk,engga enggane lambene rika disop nang kene tak tuku aring nyong ,,reyag baee,brukno!!!!!!

Pelayan : Yawes yawes aja muncu muncu kaya kue,,,,,

Trit trit trit trit…o ana telpon kie

Marsono :Owalah hahahahahaha rewang kayak kowe nduwe telpon apa ya hahahaha
Pelayan :Ya duwe ya,,aja ngenyek rika,iki untuk alat kimunikasi untuk koordinasi antar pelayan

Haloo,,ya kie kie prewe,,haaaaaaaaa kepriwe???!!! Sik bener,,,eeeeehhhh ya ya ya ya ya ya ya//yo

Marsono : Nangapa pernahe kaya Mandan kaget,,,dikabari apa biyunge mati

Pe;ayan :Eeee digilmu,,,,uwun sewu kie kang,,,,kie ternyata udu pesenane rika lo
Marsono ;Apane???

Pelayan : Ayame

Marsono :Udu pesenane nyong kepriweeeee????

Pelayan :La kie maksude asline pesenane wong kae kie,sing wonge gede duwuir ki ya sing lambene ireng kae

Marsono :Ayam kie pesenane wong kae asline????? la nangapa dijujugno maring ngene?????!!!!!

PElayan :La nyong klalen,,,

Marsono :Yawes ndang diganti

PElayan :Ha na kuwe teryata ki ayamae stok e stok terakhir,nyong ora nana liane maning nang mburi,pada kena plu burung kabeh

Marsono :Ki Mandan beres,,niat dodolan apa ora ya,,ora bae ora,pokoe wes gutul mejane nyong kie wes hak milik e nyong, perkaara wong kae mbuh arep gede duwur abang ireng lambene ireng ,,ora sida mangan ayam,ora urusan ora urunan ora duwe duit,!!!,kie ayam ora oleh gawa ngende2,,titik!!!

Pe;ayan :Kie nuwun sewu pak,,,mengko rika digebuke nang wong kae??

Marsono :Wes ngene kon ngomong nang ngarep yong wong kae mrene!!! Kon merek ngene,masa ora tak lawane maring nyong

WONG IRENG :HEEEEH KOWE KI SING NANTANG NANTANG NYONG APA, KOWE MIKI SIK AREP NGLAWAN NYONG APA KOWE UJARE LULUSAN BANTEN APA,,HAAA, KOWE SANGAR KOWE? KOWE SAPA?? WES GENAH RIKA AREP NANTANG NYONG,WES GENAH RIKA ANU AREP NGLAWAN NYONG,,KUWE AYAM KUWE GENAH GENAH PESENANE NYONG ANU NGAPA NANG RIKA AREP DIJALUK!!!

Marsono :Lohh wes genah kuwe ayam wes gutu mejane nyong,masa arep ditarik maning ya ra dadi

Wong ireng : ORA URUSAN,,,POKOE JANJI AYAM KUWE KESENGGOL SEITIK BAE,SIDAKNA KOWE!!! AREP DIKAPAKNA AYAM BAE AYAM KUWE NANG KOWE,KOWE NANG NYONG TAK PERLAUKAN PADA, SIKILE AYAM DITUGEL,SIKILMU TAK TUGEL NANG NYONG,WETENG AYAME KUWE AREP DI BEDAH SENDING BAE,,WETENGMU TAK EDEL EDEL MARING NYONG,AJA MANING NGASI NDASE KUWE DISEMBELIH,,SIDAKNA AREP ANA SIRAH WONG NGGLUNDUNG NANG NGISOR KANA…!!!!

Marsono : Hahahaha kaya kuwe,,yawes,saiki rika kaya kue,,apapun yang aku lakukan terhadap ayam ini itu yang akan anda lakukan terhadap saya?

Wong Ireng :YAAAA

Marsono :Oke,,nyong pokoe tetep mempertahankan aya kie nang mejane nyong,kie dadi panganane nyong,kie dadi santapane nyong,ora urusan rika arep nugel gulune nyong, ora urusan rika arep ndedel duwel wetenge nyong,sing penting ayam kie dadi hak milike nyong,hak miliki nyong!!!!! apa??? Hak miliki nyong,,KRUNGU APA ORA!!!!

Wong ireng : Oo kaya kuwe,o ya ngono sidakna kie ya kowe ora ngandel karo omongane nyong,,apap un yang akan anda lakukan terhadap ayam itu,sama apa yang akan aku lakukan kepadamu.

Marsono :O kaya kuwe,oke!!! Kie delengna ayam kie arep tak kapakna maring nyong

Wong ireng : Ee ehe eeeh eeeeh eeeeh aja kaya kuwe eh eh eh eh aja kaya kuwe aja kaya kuwe

Marsono :Hahaha ora urusan,,minggi!! Nyummm nymmmm nyemmm nyummm

Wong ireng : Eh eh eh eh eh aj kaya kuwe aja ngawur kowe

Marsono : Nyum nyum nyummmm brutu ayam yang lezatttt,,,, lamodi bae nang nyong brutune nang nyong lah,,,wes rika ngene mapan kie brutune nrutune nyong dilamodi,.nyong wes nglamodi brutu ayam kie,,berarti rika kudu nglamodi rutune nyong,,,,,,modar kowe,bali gasik bali gasik ngana

devamelodica | October 19th, 2012 | 1 Comment
      Pin It

Tagged with: curanmorCuranmor SamidiKISAH IWAK AYAM  1. adi pradana says:

    waduh ngapak banget.

  • BELAJAR NYETIR GRATIS

  • BACA JUGA

  • Recent Comments

  • theme by Chivaz [dot] net | Komputer | Gadget | Informasi | Game Gratis | Video